Zarządzane Usługi Bezpieczeństwa
Kompleksowe Wykrywanie i Reagowanie Na Incydenty Cyberbezpieczeństwa

Spółka VT Cyber oferuje monitorowanie w trybie 24/7 infrastruktury informatycznej oraz wykrywanie incydentów cyberbezpieczeństwa w sieciach lokalnych, chmurach publicznych, aplikacjach SaaS oraz środowiskach mieszanych, public cloud environments, SaaS applications, and hybrid environments.

Nasze zarządzane usługi bezpieczeństwa zapewniają kompleksową ochronę: punktów końcowych, sieci informatycznych, użytkowników końcowych, interfejsów API, kanałów komunikacyjnych oraz aplikacji do współpracy zdalnej przed zagrożeniami zewnętrznymi i nieautoryzowanymi działaniami pracowników.

Ochrona punktów końcowych sieci komputerowych oraz użytkowników

Ochrona poczty elektronicznej komunikatorów oraz aplikacji do pracy zdalnej

Ochrona interfejsów API

Monitorowanie zewnętrznej powierzchni ataku oraz aktywów IT

SOC Basic

WOLNOŚĆ WYBORU. SKONCENTRUJ SIĘ NA PROWADZENIU TWOJEGO BIZNESU,
MY ZADBAMY O JEGO BEZPIECZEŃSTWO.
PEŁNA WIDOCZNOŚĆ | AUTOMATYZACJA ODPOWIEDZI | OCHRONA W TRYBIE 24/7

Zintegruj naszą usługę SOC Basic – Zarządzane Centrum Operacji Bezpieczeństwa (SOC) ze środowiskiem informatycznym Twojej organizacji, w celu: poprawy bezpieczeństwa, spełnienia wymogów zgodności z obowiązującymi przepisami oraz ograniczenia kosztów ryzyka operacyjnego. 

SOC Basic wykrywa incydenty i chroni przez cyberzagrożeniami na punktach końcowych, w sieciach komputerowych, hostach oraz zabezpiecza użytkowników końcowych. Usługa uruchamia automatyczny proces remediacji dla każdego wykrytego incydentu bezpieczeństwa, wskazując płaszczyznę ataku i jego główną przyczynę oraz uruchamia automatyczne działania naprawcze.

Nasz zespół doświadczonych specjalistów, w trybie 24/7 monitoruje I optymalizuje działanie procesu ochrony w celu zapewnienia najwyższej jakości obsługi I maksymalnej skuteczności wykrywania I ochrony.

Pełna widoczność

Program Anty-Wirusowy Nowej Generacji

Detekcja I ochrona przed atakami wykorzystującymi skompromitowane konta użytkowników

Ochrona Punktów Końcowych (EDR)

Wykrywanie I ochrona przed zaawansowanymi zagrożeniami na punktach końcowych

Analiza Reguł Zachowań Użytkowników

Detekcja I ochrona przed atakami wykorzystującymi skompromitowane konta użytkowników

Pułapki

Rozmieszczanie w infrastrukturze IT nieprawdziwych haseł, plików czy otwartych portów wabiących ataki w celu wykrycia potencjalnych zagrożeń

Analityka Sieciowa

Ochrona przed atakami na infrastrukturę sieciową

Automatyzacja Reakcji

Manualne oraz automatyczne czynności remediacyjne na: plikach, użytkownikach I sieciach.

Automatyczne działania naprawcze

Wykrywanie

Automatyczne wykrywanie przyczyny oraz pełnego zakresu ataku w całym środowisku informatycznym organizacji. Graficzna prezentacja schematu i czasu ataku, oraz propozycji dostępnych działań naprawczych.

Naprawa

Usuwanie złośliwych zawartości oraz nieautoryzowanych aktywności z punktów końcowych, sieci komputerowych, użytkowników, aplikacji SaaS I innych komponentów IT z wykorzystaniem szerokiego spektrum działań naprawczych dostępnych na platformie XDR.

Usuwanie

Wbudowane schematy automatycznych odpowiedzi na wykryte incydenty bezpieczeństwa w środowisku informatycznym chronionej organizacji. Możliwość zdefiniowania własnych schematów odpowiedzi na wykrywane zagrożenia bezpieczeństwa.

Nieprzerwana ochrona w trybie 24/7

PREWENCJA

Nasi eksperci SOC stają się integralną częścią Twojego zespołu informatyków, zapewniając: monitorowanie w trybie ciągłym infrastruktury IT, bieżące wykrywanie zagrożeń oraz analizy i raporty na temat wykrytych incydentów.

EWALUACJA

Zwiększamy efektywność analizy wykrytych incydentów bezpieczeństwa. Dostarczamy gotowe schematy do szybkiej weryfikacji i oceny przyczyn powstania oraz potencjalnych skutków zaawansowanych ataków.

ELIMINACJA

Dostarczamy rekomendacje działań naprawczych w oparciu o przeprowadzone analizy wykrytych incydentów bezpieczeństwa. Nasi eksperci zespołu SOC, każdorazowo po wykryciu przyczyny ataku, przekazują rekomendacje w celu wyeliminowania wykrytych luk w zabezpieczeniach

Nasze przewagi konkurencyjne

ZAPEWNIAMY DOŚWIADCZONY ZESPÓŁ EKSPERTÓW

Zabezpieczenie przed każdym atakiem opartym o treści (content-based).

DOSTARCZAMY OCHRONĘ DO KAŻDEGO ŚRODOWISKA IT

Nasze usługi umożliwiają monitorowanie każdego rodzaju infrastruktury IT, poczynając od rozwiązań opartych o chmury publiczne, poprzez systemy hybrydowe, aplikacje SaaS na środowiskach lokalnych kończąc.

SPRZEDAJEMY NASZE USŁUGI ZA ROZSĄDNĄ CENĘ

Przejrzysta wycena naszych usług umożliwia prostą kalkulację cenową dla rozwiązań dedykowanych bezpieczeństwu najbardziej złożonych organizacji biznesowych.

SOC COLABORATION

CYBERBEZPIECZEŃSTWO WYMAGA ODPOWIEDNICH NARZĘDZI
KAŻDE ZAGROŻENIE | W KAŻDYM KANALE | W PROSTY SPOSÓB

Efektywna realizacja zadań, wymaga współpracy. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom wspierającym komunikację na odległość, praca zdalna nigdy nie była taka łatwa. Obecnie z trudem przypominamy sobie czasy, w których współpraca była niemożliwa bez fizycznej obecności w biurze.

SOC Collaboration chroni przed złośliwymi plikami I atakami opartymi o URL w każdym kanale wymiany informacji Nasza usługa uruchamia się za pośrednictwem jednego kliknięcia, skanowanie nie powoduje opóźnień w przepływie informacji a liczba skanowanych informacji i chronionych użytkowników jest nieograniczona.

Od teraz, Twoi pracownicy mogą współpracować płynnie I bezpiecznie bez względu na miejsce, z którego pracują.

Każde zagrożenie

Filtr SPAM (tylko e-mail)

Odbiera wiadomość, a następnie stosuje filtry reputacyjne oraz anty-spamowe w celu błyskawicznego oznaczenia niebezpiecznych wiadomości

Recursive Unpacker

Rozpakowuje zawartość wydzielając wszystkie zagnieżdżone pliki I URL w celu identyfikacji złośliwych treści. Wszystkie wykryte potencjalnie niebezpieczne elementy są następnie skanowane przez kolejne warstwy zabezpieczeń.

Threat Intelligence

Połączenie różnorodnych źródeł informacji śledczych z unikalnym silnikiem skanującym URL i pliki w celu ostrzegania o potencjalnych lub trwających atakach.

Silniki Phishingowe

Najlepsze w klasie Silniki reputacyjne URL połączone z silnikiem rozpoznawania obrazów identyfikujące techniki kradzieży tożsamości oraz ataki phishingowe.

Static Signatures

Połączenie najlepszych w klasie silników anty-wirusowych opartych o sygnatury wirusów w celu wykrywania złośliwych ataków (wykrywania również wysoce skomplikowanych sygnatur wirusów).

BEC

Ochrona przed atakami payload-less w tym: spoofing, look-alike domain, oraz display name deception network

W każdym kanale

JEDNO ROZWIĄZANIE

Chroń Twoją pocztę elektroniczną, przestrzeń dyskową w chmurze, CRM, komunikatory internetowe, aplikacje do wymiany plików, portale internetowe, wirtualne biura, sieci społecznościowe oraz każdą aplikację chmury

JEDNA KONSOLA

Monitoruj za pośrednictwem pojedynczego intuicyjnego panelu sterowania bezpieczeństwo wszystkich kanałów komunikacyjnych wykorzystywanych w Twojej organizacji.

JEDNO KLIKNIĘCIE

Dodawaj nowe kanały za pośrednictwem jednego kliknięcia w celu zapewnienia pełnej ochrony I wykrywania zagrożeń we wszystkich wykorzystywanych aplikacjach do komunikacji zdalnej.

W prosty sposób

Szybkie uruchomienie

SOC Collaboration instaluje się w przeciągu kilku minut, bez zbędnego angażowania dla Twojego zespołu informatyków.

Pełna zgodność

SOC Collaboration jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi politykami i procesami.

Elastyczna architektura

Architektura oparta o chmurę w istotny sposób skraca instalację oraz aktualizacje w miarę pojawiania się nowych ataków i rodzajów zagrożeń.

NASZE PRZWAGI KONKURENCYJNE

PEŁNA OCHRONA

Zabezpieczenie przed każdym atakiem opartym o treści (content-based).

WSZYSTKIE KANAŁY

Instalacja ochrony dla każdego rodzaju kanału komunikacji i aplikacji do pracy zdalnej.

BEZ OPÓŹNIEŃ

Błyskawiczny proces skanowania, zapewniający brak lub minimalne opóźnienia w przesyłaniu komunikatów bez względu na skalę organizacji oraz ilość informacji.

SOC API

ZABEZPIECZENIE INTERFEJSÓW API? ZROBIONE!
KOMPLEKSOWA OCHRONA | ANALIZA DANYCH | KONTEKST INFORMACJI

Przedsiębiorstwa wykorzystują interfejsy API w celu połączenia usług I transferu danych W obecnym ekosystemie IT, interfejsy API są wszędzie a ich wykorzystanie systematycznie wzrasta Gdy Twoja organizacja staje przed wyzwanie zapewnienia bezpieczeństwa API, tradycyjne metody zabezpieczeń nie zapewniają pełnej ochrony interfejsów

Jednak pomimo potęgi i popularności API, wiele organizacji boryka się z bezpieczeństwem API. Jeśli chodzi o zabezpieczanie interfejsów API, tradycyjne mechanizmy kontroli bezpieczeństwa aplikacji nie są kompletnym rozwiązaniem.

SOC API proaktywnie zabezpiecza środowisko informatyczne Twojej organizacji przed zagrożeniami wykorzystującymi: podatności API, ich błędne konfiguracje oraz luki powstałe na etapie projektowania interfejsów z jednoczesną ochroną API z wykorzystaniem autonomicznej detekcji i działań remediacyjnych.

Kompleksowa ochrona

Inwentaryzacja & Audyt Ryzyka

Inwentaryzacja wszystkich istniejących API bez konieczności instalacji dodatkowych sensorów wraz z informacją o poziomie ryzyka poszczególnych interfejsów.

Analiza Behawioralna

Wykrywanie zagrożeń oraz nadużyć w interfejsach API. Analiza behawioralna wykrywa błędne konfiguracja, nadużycia, błedy logiczne w ustawieniach biznesowych.

Dochodzenia & Usługa Threat Hunting

Wyszukiwanie ukrytych zagrożeń w interfejsach API. Narzędzia śledcze umożliwiają prowadzenie analizy alertów oraz wyszukiwanie zagrożeń ukrytych w danych API.

Remediacja & Ochrona

Poprawa bezpieczeństwa procesu rozwoju aplikacji. Możliwość budowy automatycznych schematów reakcji na incydenty z wykorzystaniem silnika remediacyjnego.

Błyskawiczna Instalacja

Połączenie najlepszych silników sygnatur anty-wirusowych usprawniające wykrywanie złośliwych ataków, w tym o wysokim poziomie skomplikowania sygnatur.

Łatwa Integracja

Łatwa Integracja Bezproblemowe połączenie z: bramkami API, dostawcami chmur, środowiskami Container oraz Mesh, Reverse Proxies, CDNs, WAFs, i WAAPs.

SOC DRP

ZIDENTYFIKUJ ZAGROŻENIA JESZCZE PRZED ATAKIEM
WYKRYWANIE | MONITORING | OCHRONA

Digital Risk Protection redukuje ryzyka wynikające z transformacji cyfrowej, chroni przed niepożądaną utratą danych oraz redukuje zewnętrzną powierzchnię ataku organizacji jak również dostarcza wskazówek postępowania w zakresie zagrożeń wykrytych w otwartej sieci oraz w deep web i dark web.

Chroń Twój biznes z usługą SOC DRP przed zagrożeniami cybernetycznymi. Dowiedz się przed atakiem, że Twoje wrażliwe dane lub aktywa informatyczne są na niego narażone.

Wykrywanie

Holistyczne DRP, TI & ASM

DRP sparowane z usługą Threat Intelligence dostarcza pełny obraz zewnętrznej powierzchni ataku bez pozostawiania jakichkolwiek podatności na zagrożenia z zewnątrz.

Kompleksowe DRP wspierane przez AI

Szeroki wachlarz narzędzi do wykrywania I ochrony przed atakami z zewnątrz , wiele źródeł pozyskania informacji wywiadowczych, dostęp do baz wiedzy oraz danych o historycznych atakach wydatnie zwiększa poziom ochrony.

Podejście Człowiek-Maszyna

W przypadku potrzeby Interakcji z ekspertem usługa SOC DRP zapewnia wsparcie dedykowanego zespołu specjalistów ds cyberbezpieczeństwa.

Niezrównana Innowacyjność

Unikalne narzędzia śledcze upraszczają proces analizowania najbardziej skomplikowanych zagrożeń wspierając proces przygotowania organizacji na potencjalny atak.

99% Trafność Rekomendacji

Niezrównane filtrowanie szumu informacyjnego i ograniczenie złożoności procesów standardowej analizy śledczej umozliwia wydawanie trafnych rekomendacji o przewidywanych atakach.

Bezproblemowa Integracja

Unikatowe narzędzia do wykrywania i śledzenia przestępczej działalności integrują się z siecią bez wzbudzania podejrzeń u potencjalnych aktorów ataków.

Monitoring

Wykrywanie

CYFROWEJ OBECNOŚCI

Wykrywanie I mapowanie wszystkich aktywów dostępnych w sieci internet, takich jak: domeny, adresy IP, strony internetowe, przestrzenie dyskowe w chmurze i wiele innych. Zbieranie informacji z otwartej sieci, deep I dark web w celu zobrazowania kompleksowej obecności organizacji w przestrzeni cyfrowej

Identyfikacja

PODATNOŚCI

Nieprzerwane skanowanie i mapowanie obecności cyfrowej organizacji w sieci internet w celu wykrywania podatności i luk bezpieczeństwa takich jak: wykradzione dane do logowania, zainfekowane sieci (botnety) otwarte porty, interfejsy sieciowe podatne na zagrożenia i wielu innych.

Monitorowanie

POWIERZCHNI ATAKU

Stały podgląd kompletnej obecności cyfrowej organizacji w sieci internet, umożliwiający skanowanie I tworzenie nowej mapy wszystkich aktywów wystawionych do internetu w cyklach tygodniowych zgodnie ze zdefiniowanymi wymaganiami.

Ochrona

Zrozumienie

DARK WEB

Dzięki połączeniu technologii z wiedzą ekspertów, usługa SOC DRP pozyskuje z najtrudniej dostępnych części Dark Web bezpośrednio od aktorów zagrożeń, informacje na temat planowanych ataków na organizację, jej pracowników i klientów.

Priorytetyzacja

ZAGROŻEŃ

SOC DRP na bieżąco monitoruje mapę zagrożeń, zbierając miliony informacji śledczych dziennie, wykrywając tysiące potencjalnych źródeł ataków I automatycznie koreluje powyższe surowe dane wywiadowcze z aktywami chronionej przez usługę organizacji.

Zakłócanie

KRYTYCZNYCH ATAKÓW

SOC DRP umożliwia automatyzację procesu wykrywania I usuwania z internetu niepożadanych treści, poprzez bezpośrednie działania remadiacyjne u źródła rozpowszechniającego informacje z wykoprzystaniem szerokiego spektrum narzędzi remediacyjnych dedykowanych ochronie zewnętrznej powierzchni ataku.

Nasze przewagi

Zrozumienie profilu zabezpieczeń

Monitorowanie każdej zmiany potencjalnego punktu ataku z perspektywy atakującego oraz ocena jej wpływu na profil zabezpieczeń.

Monitorowanie zmian obecności cyfrowej

Wykrywanie otwartych portów sieciowych, interfejsów podatnych na ataki, podatności poczty elektronicznej, niezabezpieczonych domen, wykradzionych danych do logowania oraz podatności dysków w chmurze I wielu innych przed wykryciem przedmiotowych podatności przez aktorów zagrożeń.

Przewidywanie i uprzedzanie ataku

Stały dostęp do ciągle zmieniających się parametrów bezpieczeństwa umożliwia szybką identyfikację luk w zabezpieczeniach, shadow IT oraz potencjalnych podatności w łańcuchu dostaw.