Trwa nabór wniosków - Pracownie Przyrodnicze 2021

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021. >> Kliknij <<

W części V znajduje się dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.

Program wsparcia finansowego zaprojektowany został na 4 lata począwszy od 2018 roku. Co roku Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje przeznaczyć ok. 80 mln zł, czyli w sumie ok. 320 mln zł na realizację tego programu. Dokładna kwota subwencji zostanie ustalona po weryfikacji wniosków.

Dofinansowanie wynosi 100% kwoty, czyli realizowane jest bez wkładu własnego szkoły i gminy. W związku ze złożeniem wniosku JST nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.

To ostatnia szansa na skorzystanie ze specjalnego programu!
Do wykorzystania pozostały ponad 103 mln zł!

Mobilna

Co oferujemy?

  • bezpłatna pomoc w sporządzeniu wniosku
  • zaprojektowanie pracowni z uwzględnieniem potrzeb
  • wycena pracowni przyrodniczej

Jeżeli chcecie abyśmy pomogli w zredagowaniu wniosku, wypełnijcie poniższy formularz:

https://forms.gle/VompUSVNk2UBy3z97

Dofinansowanie dotyczy szkół podstawowych:

  • publicznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez JST, osoby prawne lub osoby fizyczne;
  • które mają lub będą mieć od 01.09.2021 r. w ramach struktury klasę V (dotyczy przedmiotów geografia i biologia) oraz klasę VII lub VIII (dotyczy przedmiotów fizyka i chemia);
  • które nie są szkołami zorganizowanymi w podmiotach leczniczych;
  • które do 31.08.2019 nie miały w ramach struktury oddziałów gimnazjalnych (po przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową lub włączeniu gimnazjum w struktury szkoły podstawowej) oraz które nie funkcjonowały w ramach zespołu z gimnazjum;
  • które nie skorzystały ze środków finansowych na to zadanie z rezerwy w latach 2018-2020.

Do wniosku należy dołączyć wykaz pomocy dydaktycznych zakupionych w roku bieżącym lub planowanych do zakupienia odrębnie dla każdej szkoły i do każdego przedmiotu.

Uzupełnione i podpisane wnioski należy przesyłać przez platformę ePuap na skrzynkę Ministerstwa Edukacji Narodowej do 31 maja 2021 r.

Adresy skrzynek podawczych MEN: „/gn9u55ai9v/SkrytkaESP” lub „/gn9u55ai9v/skrytka”, w przypadku awarii systemu ePuap wniosek wysłać można także na adres email: Sekretariat.DWST@men.gov.pl.