Elearning – nowoczesna, skuteczna edukacja. Koszty.

eLearning. Od lat wdrażamy nowe technologie dla Edukacji, Administracji i w Biznesie, dzięki czemu pomagamy się wznieść na wyższy szczebel technologii. Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie i jednocześnie profesjonalnie. Platforma elearningowa Anivia służy do nauki i szkolenia na odległość z wykorzystaniem technologii informatycznej. Cały czas rozwijana aplikacja, dzięki Wam pomaga nam zrozumieć potrzeby w związku z tym programowane są aplikacje mobilne oraz bezpłatne aktualizacje.

Elearning jako nowoczesna forma nauki nie dość, że podnosi jakość edukacji to jeszcze ułatwia dostęp dla osób, które z różnych przyczyn nie mogą brać udziału w tradycyjnych zajęciach. Anivia sprawia również, że wiedzę otrzymaną można przyswoić przez co nauka jest przyjemna i skuteczniejsza.

elearning

Elearning Anivia – Klasy Online

Platforma utrzymywana na naszych serwerach umożliwia w prosty sposób stworzenie klas online – wirtualnych klas. Co to są Klasy Online? Jest to opcja, która za pomocą systemu informatycznego pozwala stworzyć warunki do współpracy wielu osób wspólnie z nauczycielem. Platforma Elearningowa Anivia umożliwia wyodrębnienie uprawnień zarówno dla Nauczycieli jak i Uczniów. W Klasie Online stworzysz czat w ramach którego uczestnicy klasy mogą się wzajemnie komunikować, wymieniać informacjami jak również wysyłać dokumenty, zadania itp. Dla pełnego wykorzystania możliwości tej aplikacji warto mieć mikrofon oraz kamerę internetową i głośniki, które umożliwią wizję oraz fonię. Każdą sesję Klasy Online możesz nagrać oraz wrócić do jej archiwum. W Klasie Online możesz jako Nauczyciel udostępnić swój pulpit swoim Uczniom. Możesz również stworzyć wirtualną tablicę dzięki czemu zaangażujesz do pracy swoich słuchaczy.

Lekcje – Elearning Anivia

Dzięki aplikacji stworzysz wirtualną lekcję. Taka sesja może polegać na przygotowaniu określonego kursu według przyjętego harmonogramu. Sam możesz zaplanować, że najpierw należy przeczytać tekst po czym następuje sprawdzenie czytania ze zrozumieniem poprzez rozwiązanie testu. Przejście z jednego do drugiego kroku może wymagać skończenia uprzedniej aktywności.

Testy, Quizy, Zadania Pisemne, Ankiety

Dzięki Anivia Elearning stworzysz wiele testów, quizów, zadań pisemnych oraz ankiet. Testy mogą być wielokrotnego albo jednokrotnego wyboru. Możemy dodawać zadania pisemne. System przypomni uczniom, o dacie przesłania zadania a Tobie, że zadania należy ocenić.

Anivia Platforma Eleraningowa pozwala stworzyć wirtualne zadania dla uczniów. W aplikacji możesz stworzyć zadania pisemne z oznaczeniem czasu ich wykonania. Możesz stworzyć test jednokrotnego oraz wielokrotnego wyboru, który zostaje sprawdzony oraz oceniony w sposób automatyczny. W naszej platformie możesz mieć

Administrowanie

Jest sercem całego systemu. Dzięki naszej platformie możesz zarządzać uczniami. Masz dostęp do informacji o uczestnikach, możesz ich dzielić na grupy, zapisywać na kursy. W kalendarzu zaplanujesz wydarzenia i zorganizujesz wszystko według harmonogramu, dzięki czemu ani Ty ani Twoi uczniowie o niczym nie zapomną. Będziesz mógł śledzić aktywność swojej grupy oraz ich oceniać. Elearning Anivia to prosty sposób na komunikacje ze swoją grupą.

Platforma eleraningowa

Narzędzie dostosowane do potrzeb Nauczycieli i Wykładowców

Dzięki modułowi wirtualnych klas umożliwisz udostępnianie uczniom plików audio, slajdów, czatu, wideo i pulpitu. Wbudowane ankiety ułatwiają zaangażowanie uczniów, a nagrywanie wykładów oznacza, że możesz je udostępnić do późniejszego przeglądu.

Platforma do elearningu

Tablica na żywo dla prezenterów i grup

Podczas korzystania z narzędzia tablicy w BigBlueButton adnotacje są automatycznie wyświetlane uczniom w czasie rzeczywistym. Prezenterzy mają również możliwość powiększania, wyróżniania, rysowania i pisania prezentacji, dzięki czemu punkty są wyraźniejsze dla zdalnych uczniów.

Każdy może udostępnić kamerę internetową

Nie ma ograniczenia liczby kamer internetowych, które można udostępniać w sesji (ograniczone tylko przepustowością).

Filozofia i podział niektórych funkcji

Platforma elearningowa Anivia została zaprojektowana dla wsparcia stylu nauczania nazwanego konstrukcjonizmem społecznym. Według tej filozofii ludzie uczą się najlepiej w interakcji z materiałem dydaktycznym, przygotowując materiały dla innych, oraz w interakcji z innymi uczniami na temat materiału. Różnica między tradycyjnym nauczaniem i nauczaniem zgodnym z filozofią konstrukcjonizmu społecznego jest taka, jak różnica między wykładem i dyskusją.

Najprostsze aktywności statyczne:

Strony internetowe

Linki do stron w sieci

Katalogi plików

Dowolny tekst lub obraz

Anivia pozwala także dodawać interaktywne materiały szkoleniowe. Takie materiały pozwalają na interakcję poprzez odpowiadanie na pytania, wpisywanie tekstów lub wysyłanie plików:

 • Ankiety
 • Głosowanie
 • Lekcja
 • Quiz
 • Warsztaty

Dostępne są również aktywności umożliwiające współdziałanie uczniów ze sobą. Są one wykorzystywane do tworzenia społeczności wokół materiał kursu:

 • Forum
 • Czat
 • Słownik pojęć (uczniowie i / lub nauczyciele mogą uzupełniać słowniki)
 • Wiki – jest to narzędzie do współpracy znajome dla większości uczniów (vide Wikipedia)
 • Zadanie (możliwość przeglądu oraz przekazania informacji zwrotnej)

Istnieją też dodatkowe moduły, które pozwalają na inne typy interakcji – na przykład planowanie spotkań ze sobą.

Zarządzanie uczniami

Ważną funkcją Anivi jest zarządzanie uczniami (studentami). Funkcja ta obejmuje:

 • Dostęp do informacji o uczestnikach kursu
 • Dzielenie uczestników na grupy
 • Zapisy do kursów, kalendarze, organizer
 • Śledzenie aktywności studentów i ich ocenianie
 • Komunikacja między użytkownikami platformy
 • Oceny szkoleń oraz certyfikaty

Analiza zadań może mieć charakter:

 • automatyczny (automatyczna ocena w przypadków analizy testów) oraz
 • ręczny (ocena zadań pisemnych)

Po zakończonym zadaniu może być automatycznie generowany certyfikat, świadectwo ukończenia egzaminu z podaniem imienia, nazwiska ucznia, nauczyciela, unikalnym kodem, pieczęcią szkoły oraz nazwą zadania, etc.