Elektroniczna Tablica Ogłoszeń

Elektroniczna Tablica Ogłoszeń – czy warto? Stare korkowe tablice i tony zmarnowanego papieru to zmora dla urzędów, szkół i wielu innych instytucji. Dlaczego w dobie nowych technologii nie zastąpić tego systemem, który nie dość, że w perspektywie wpłynie na oszczędność kosztów a dodatkowo sprawi, że aktualizacja ogłoszeń będzie się odbywała w sposób prosty dla użytkownika, a efektem tego będzie nowoczesny design.

Centralny system zarządzania w Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń:

 • oprogramowanie pracujące w architekturze klient – serwer
 • zarządzanie przez dowolną przeglądarkę internetową
 • możliwość pracy pod kontrolą systemów operacyjnych GNU/Linux lub Windows Server

Moduł administracji w Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń:

 • ustawianie parametrów pracy dla aplikacji zainstalowanych w pojedynczym urządzeniu lub w grupie urządzeń wraz z uwzględnieniem hierarchii węzłów. Realizacja przez system urządzeń wirtualnych, z których konfiguracja jest dziedziczona na poszczególne urządzenia fizyczne w zależności od przynależności do określonych węzłów struktury, w których znajduje się dane urządzenie wirtualne
  dla każdego węzła logicznego istnieje możliwość określenia poziomu infrastruktury (np. Centralne, Grupowe, Lokalne, Urządzenie).
  dla każdego administratora istnieje możliwość przydzielenia poziomu infrastruktury (np. Centralne, Grupowe, Lokalne, Urządzenie).
 • Dla każdego węzła istnieje możliwość przypisania administratora do obsługi danego węzła i ew. wszystkich węzłów podpiętych do niego (w tym ograniczania ich dostępu do części systemu CMS oraz konkretnych grup bądź pojedynczych urządzeń)
 • Dla każdego węzła istnieje możliwość określenia węzła nadrzędnego.
 • Istnieje możliwość tworzenia dodatkowych kont administratorów.
 • Możliwość grupowania i tworzenia hierarchii kont i uprawnień Administratorów
 • Dla każdego administratora istnieje możliwość podania loginu z hasłem oraz innych dodatkowych informacji np. nr telefonu, adresu e-mail, zdjęcie profilowe, dodatkowe komentarze i opisy itd

Moduł urządzeń w Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń

 • Istnieje możliwość przypisania dodatkowych parametrów dla urządzenia (np. nazwa, lokalizacja, numer, opis, itp.) ułatwiających ich identyfikację urządzenia w systemie. Informacja wyświetlana w formie przyjaznych dymków
 • Każde urządzenie łączy się z serwerem centralnym i ściąga przeznaczone dla niego wygaszacze ekranu, konfigurację, przyciski menu itp. niezwłocznie po ich opublikowaniu
  Każde urządzenie co konfigurowalny interwał raportuje aplikacji zarządzającej na serwerze centralnym swój bieżący stan działania oraz statystyki aktywności użytkowników.
 • możliwość kontrolowania działania urządzeń – podstawowe zarządzanie działaniem urządzeń z poziomu panelu CMS (włączanie /tylko sieć lokalna/, wyłączanie, resetowanie itd.)
 • możliwość sterowania głośnością urządzeń
 • prezentacja aktualnych informacji nt. poszczególnych urządzeń: nazwy systemu, wersji systemu i oprogramowania, aktywność połączeń sieciowych, wolnej przestrzeni dyskowej
 • prezentacja aktualnych (rejestrowanych w czasie rzeczywistym) parametrów systemowych poszczególnych urządzeń: wykorzystanie mocy obliczeniowej CPU, wykorzystanie pamięci RAM, aktualny zrzut ekranu

Moduł menu w Elektronicznej Gablocie Ogłoszeń:

 • Istnieje możliwość definiowania menu jako przyciski na stronie startowej/głównej i w podstawowym oknie przeglądarki.
 • Istnieje możliwość wyboru języka (polski, angielski, niemiecki, rosyjski, czeski) w którym wyświetlane będą informacje.
 • Istnieje możliwość edycji przycisku (rozmiaru, kolorystyki, czcionki) dla każdej pozycji menu.
 • Istnieje możliwość przypisania gotowej skórki dla każdej pozycji menu.
 • Istnieje możliwość, dla każdej pozycji menu, określenia wyświetlanej na przycisku nazwy powiązanej z dokonanym wyborem wersji językowej.
 • Istnieje możliwość, dla każdej pozycji menu, określenia adresu URL powiązanego z dokonanym wyborem wersji językowej.
 • Istnieje możliwość, dla każdej pozycji menu, określenia, czy urządzenie ma wyświetlić stronę on-line czy off-line
 • Istnieje możliwość odwołania się z pozycji menu do plików off-line (plik DOC, PDF, HTML).
 • Istnieje możliwość uruchomienia odpowiedniej aplikacji z pozycji menu.
 • Istnieje możliwość, dla każdej pozycji menu, określenia komunikatu, który ma być wyświetlony gdyby link dla niej nie został zdefiniowany lub był nieosiągalny.
 • Istnieje możliwość podglądu zdefiniowanego menu startowego

Moduł zarządzania interfacem w Elektronicznej Gablocie Ogłoszeń

 • Istnieje możliwość zmiany wyglądu poszczególnych elementów aplikacji urządzenia na podstawie zdefiniowanych skórek. Do podstawowych opcji zaliczyć można: zmianę rozmiaru czcionki, kroju czcionki, koloru czcionki, zmianę formatowania czcionki (pogrubienie, podkreślenia, pochylenie), zmianę koloru lub obrazka tła

Moduł linków w Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń:

 • Istnieje możliwość filtrowania adresów stron internetowych poprzez moduł edycji linków zabronionych i dozwolonych
 • Istnieje możliwość bardziej zaawansowanego określania filtrów wykorzystując wyrażenia regularne.
 • Istnieje możliwość przypisywania komunikatów, które pojawią się w momencie wychwycenia linku zabronionego.

Moduł zadań w Elektronicznej Gablocie Ogłoszeń

 • Istnieje możliwość cyklicznego wywoływania określonych zdarzeń (restart aplikacji, restart systemu, wyłączenia, itp.)
 • Istnieje możliwość dokładnego sprecyzowania czasu wykonania (minuta, godzina, dzień, miesiąc, rok, dzień tygodnia) konkretnego zadania np. włączenie o 8:00 w dni robocze i wyłączenie o 16:00

Moduł monitoringu w Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń:

 • Istnieje możliwość sprawdzenia bieżącego stanu urządzenia (offline, online)
 • Istnieje możliwość zdalnego wyłączenia i zresetowania urządzenia.
 • Każde urządzenie co zadany interwał czasu przesyła do centralnego serwera zarządzającego aktualny zrzut ekranu
 • oprogramowanie umożliwia dostęp z poziomu urządzenia do: wyłącznika i opcji resetowania urządzenia, głośności urządzenia, wyciszenia urządzenia, aktualnych informacji: nazwy systemu, wersji systemu i oprogramowania, aktywność połączeń sieciowych, wolnej przestrzeni dyskowej, o aktualnych (rejestrowanych w czasie rzeczywistym) parametrów systemowych: wykorzystanie mocy obliczeniowej CPU, wykorzystanie pamięci RAM, pulpitu systemu operacyjnego (w pełni funkcjonalnego i wyposażonego w ruchomą klawiaturę systemową).

Moduł zarządzania w Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń:

 • możliwość wykonywania wszystkich podstawowych czynności związanych z konfiguracją kontentu za pomocą techniki drag&drop
 • Możliwość konfiguracji: Biblioteki mediów Playlist (scenariuszy odtwarzania), Harmonogramów (dzień, miesiąc, rok), Dowolny podział ekranów na strefy, Nieograniczona ilość szablonów/stref, playlist.
 • Harmonogramowanie wyświetlania umożliwiające: Wybranie klipu, wstawienie jej do harmonogramu oraz wyświetlenie jej w dowolnym czasie i dowolnej strefie, Umożliwia ustanowienie harmonogramu na minuta/godzina/dzień/tydzień o ustalanie rodzajów przejść pomiędzy elementami – dla całej listy bądź dla pojedynczych jej elementów istnieje możliwość powiązania sposobu wyświetlania z określeniem poziomu infrastruktury (aby można było różnicować informacje np. wg terytorium),
 • możliwość ustawiania kolorów tła i wypełnień w postaci plików graficznych dla całego ekranu oraz pojedynczych sekcji
 • możliwość zapisywania układów sekcji i schematów barw w gotowe do późniejszego wykorzystania (szablony).
 • istnieje możliwość gromadzenia statystyk (data, godzina, ilość) emisji materiału
 • możliwość odtwarzania plików multimedialnych w formatach AVI, WMV, MOV, MKV, MP4; obrazy JPG, PNG, BMP, GIF; pliki audio MP3, WMA, WAV, prezentacje PowerPoint oraz Impress, dokumenty PDF, DOC, ODT, TXT, całe strony internetowe wykorzystujące technologię HTML5, CSS3 i Adobe Flash,
 • wspierane formaty: video (MPEG1/2/4, AVI, WMV, DiVX, MOV, WEBM, FLV, MKV), obrazy (JPG, BMP, PNG, GIF), dźwięk (WMA, MP3, WAV, OGG), pakiet MS Office (XLS, XLSX, PPT, PPTX, DOC, DOCX), pakiet Libre Office (ODT, ODS, ODP) tekst (TXT, plansze tekstowe), kanały RSS (plansze tekstowe, ruchome paski informacyjne)
 • wizualizacja treści multimedialnych w panelu CMS (w tym również list odtwarzania) w formie czytelnych graficznych miniatur zawartości plików (w przypadku filmów pierwszej klatki) oraz podgląd sposobu wyświetlania kontentu w urządzeniach, z uwzględnieniem podziału na sekcje, również przed ich udostępnieniem (tj. zanim zostaną zatwierdzone i uruchomione na urządzeniu lub w grupie urządzeń).

MODUŁ PLAYERA w Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń

Cechy ogólne

 • możliwość dzielenia ekranów na wiele autonomicznych stref o różnych proporcjach, prezentujących treści multimedialne równocześnie i niezależnie, przy zachowaniu odmiennego rodzaju i stopnia interaktywności każdej ze stref
 • możliwość zdefiniowana dowolnej ilości stref w ramach całego obszaru ekranu
 • możliwość dowolnego przydzielania treści multimedialnych do stref
 • zbieranie danych statystycznych dotyczących wyświetlanie poszczególnych treści

Cechy przeglądarki internetowej

 • Możliwość pracy jako jeden z szablonów DS
 • Praca w środowisku Windows oraz GNU/Linux
 • Przeglądarka oparta o nowoczesny silnik renderujący Chromium, przechodzący test Acid3 w 100% oraz posiadający wsparcie dla technologii HTML5
 • przeglądanie w zakładkach
 • pasek przewijania dostosowany do obsługi poprzez ekran dotykowy
 • automatyczny powrót do strony startowej po określonym definiowalnym interwale czasowym,
 • przeglądanie dokumentów PDF, XLS, DOC, ODF
 • możliwość wyboru wyszukiwarki, która będzie ładowana przyciskiem w menu startowym
 • możliwość uruchomienia strony domowej w pełnym oknie
 • możliwość wyboru i definiowania strony startowej, listy dostępnych funkcji i przycisków w tym przycisku powrotu do strony startowej,
 • możliwość obsługi gestów wielodotykowych (przewijanie, przeciąganie, powiększanie i pomniejszanie itd.)
 • możliwość udostępniania treści interaktywnych (w postaci dowolnych stron internetowych w formacie HTML5 i CSS3, a także stron internetowych ze wsparciem technologii Flash i interaktywnych playlist), w zależności od ustawień pobieranych bezpośrednio z dysku urządzenia, z zasobów serwera bądź z Internetu.

Moduł e-mail

 • umożliwia wysyłanie poczty elektronicznej
 • możliwość włączenie lub wyłączenia modułu
 • możliwość konfiguracji stopki automatycznie dołączanej do każdej wiadomości

Moduł wygaszacza

 • możliwość konfiguracji opcji wygaszania ekranu w połączeniu z dodatkowymi funkcjami takimi jak: automatyczne zamykanie otwartych okien, kasowanie tymczasowych plików, usuwanie historii przeglądarki i rozpoczęcie wyświetlania wskazanej strony,

Moduł monitoringu

 • monitorowanie systemu operacyjnego (tzw. Software Watch-Dog), które kontroluje zajętość pamięci oraz innych krytycznych elementów systemu i dokonuje jego reinicjalizacji w sytuacji zagrażającej zablokowaniem oprogramowania,
 • obsługa Hardware Watch-Dog wykonującego automatyczną reinicjacje systemu operacyjnego,
 • możliwość monitoringu i rejestracji obrazu otoczenia kiosku poprzez wbudowaną kamerę

Moduł klawiatury ekranowej (przeglądarka KioskBrowser)

 • możliwość przywołania klawiatury w dowolnym momencie
 • automatycznie wyświetlenie klawiatury ekranowej po wejściu w pola edycyjne
 • możliwość przemieszczania klawiatury po ekranie
 • możliwość konfiguracji stopnia przeźroczystości
 • wyraźna wizualizacja momentu wciśnięcia klawisza poprzez odpowiednią animację
 • Wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • możliwość powiększenia treści wyświetlanych w oknie przeglądarki
 • możliwość zmiany pozycji przeglądarki internetowej względem pozostałych treści np. przesunięcie do dolnej krawędzi ekranu w przypadku osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim
 

Moduł filtrujący strony internetowe

 • możliwość blokady pornografii (także przemocy, hazardu czy rasizmu), nie blokując pojęć encyklopedycznych, haseł związanych z planowaniem rodziny itp.
 • filtr posiada bazę adresów zabronionych z możliwości jej automatycznej aktualizacji oraz niezależny moduł oceny stron nie będących w bazie na podstawie ich zawartości
 • filtr przed wyświetleniem strony użytkownikowi przypisuje każdemu słowu na stronie punkty. Jeśli słowo jest negatywne (np. “erotyka”, “xxx”) daje mu plusowe punkty. Jeśli pozytywne (np. “biologia”, “rodzina”) daje mu punkty ujemne. Na końcu sumuje całą punktację. Jeśli przekroczy ona limit grzeczności, blokuje ją. Użytkownik zobaczy tylko ostrzeżenie.

Moduł EGO (elektroniczna gablota ogłoszeń)

Korzystanie z Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń przez użytkownika ma odbywać się poprzez wyświetlenie żądanych treści na sterowanym dotykiem Monitorze EGO lub przez internet.

Elektroniczna Tablica Ogłoszeń ma zapewniać możliwość:

 • dotykowego nawigowania po kategoriach ogłoszeń i samych ogłoszeniach za pomocą menu ekranowego;
 • wyświetlenia treści ogłoszeń i załączników w formatach minimum html, pdf, jpg, tif, gif;
 • administrowania kategoriami ogłoszeń i samymi ogłoszeniami przez dowolną liczbę Administratorów;
 • zarządzania uprawnieniami poszczególnych Administratorów przez Administratora Centralnego.
  Interfejs aplikacji należy zbudować pod kątem obsługi przez dotyk.
 • Interfejs musi zapewniać poprawne wyświetlanie treści niezależnie od rozdzielczości ekranu urządzenia wyświetlającego w przypadku przeglądania zawartości przez internet.
 • Równoczesne przeglądanie ogłoszeń i załączników (funkcjonalność ta nie musi działać przy przeglądaniu EGO przez Internet). Po wybraniu Ogłoszenia z menu na pierwszej i każdej następnej stronie najpierw powinno wyświetlać się Ogłoszenie, a pod nim lub z boku lista załączników w postaci ikon. Po otwarciu załącznika ekran powinien podzielić się w pionie umożliwiając jednoczesne przeglądanie Ogłoszenia oraz zawartości wybranego załącznika.
 • Przeglądanie Ogłoszeń musi odbywać się możliwie płynnie, w przypadku niewielkich opóźnień transmisyjnych
 • Oprogramowanie powinno sygnalizować fakt transmisji danych.
 • Oprogramowanie będzie posiadało możliwość powiększania czcionki oraz wyświetlania treści minimum w dwóch wersjach kontrastowych: przeznaczonej dla osób słabo widzących, oraz zwykłej.
 • Dla każdego Ogłoszenia musi istnieje możliwość określenia dat dziennych publikacji (zarówno początkowej jak i końcowej) oraz ich zmiany lub usunięcia. Bez podania daty początkowej ogłoszenie publikowane jest natychmiast.
 • Bez podania daty końcowej ogłoszenie będzie publikowane do momentu jego ręcznego usunięcia.
 • Wszystkie pliki będące załącznikami do Ogłoszeń w formatach minimum html, pdf, jpg, tif, gif przechowywane są na dysku w pojedynczym folderze oraz jego podfolderach.

Rodzaje Ogłoszeń na EGO:

 1. Ogłoszenie CMS
 2. Ogłoszenie Skanowane
 3. Ogłoszenie w postaci odnośnika

SYSTEM OPERACYJNY

 • GNU/Linux bazujący dla najnowszej stabilnej wersji GNU/Debian
 • praca w trybie live (system w pamięci RAM, tylko do odczytu)
 • pełne zabezpieczenie przez zanikiem zasilania, działaniem złośliwego oprogramowania, próbami ingerencji w system operacyjny przez użytkowników – po restarcie urządzenia system powraca do konfiguracji wyjściowej
 • możliwość pracy z nośnikami FLASH o małych pojemnościach (karty CF, dyski SSD)
 • łatwa aktualizacja poprzez podmianę kilku plików na nośniku
 • dane zmienne, konfiguracyjne, kontent DigitalSignage – przechowywane na oddzielnej partycji
 • zapewniający płynną oraz bezawaryjną pracę systemu oraz dodatkowego oprogramowania.