Rozwiązania Digital Signage dla Biznesu

Czym jest Digital Signage?

Digital Signage, to technologia, która umożliwia emisję i zdalną aktualizację dowolnych treści na nośnikach multimedialnych. Digital Signage doskonale sprawdza się w punktach sprzedaży i obsługi detalicznej, w sądach, szpitalach, aptekach, na ulicach i deptakach jako narzędzie promocji lub nośnik komunikatów.Wykorzystanie rozwiązań Digital Signage w komunikacji przedsiębiorstwa jest
efektywne kosztowo i bardzo atrakcyjne wizerunkowo.Efektywne, gdyż komunikat do odbiorcy dociera natychmiast, zawsze w aktualnej formie, eliminując koszty produkcji i dostaw materiałów.Atrakcyjna wizerunkowo jest natomiast każda innowacja w przekazie, formie lub technologii komunikacji. Konsument odbiera atrakcyjne i zawsze aktualne komunikaty, zarówno reklamowe, jak i informacyjne, które dynamicznie mogą być indywidualizowane.

Dla kogo Digital Signage?

System Digital Signage ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba przekazywania aktualnej i dynamicznie zmieniającej się reklamy lub informacji. Najczęściej systemy cyfrowej komunikacji z klientem wykorzystuje się w:

 • bankach lotniskach, dworcach

 • centrach handlowych i sklepach

 • muzeach, kinach i teatrach

 • centrach konferencyjnych
 • szpitalach i przychodniach

 • hotelach i restauracjach
 • urzędach i instytucjach

Dlaczego Digital Signage?

Digital Signage gwarantuje prezentacje informacji, wyświetlanie statycznych i dynamicznych obrazów oraz innych treści na wyświetlaczach.
Uniwersalny nośnik danych ma zaciekawiać przechodzących, skupiając ich uwagę
na wyświetlanych treściach.
System może jednocześnie emitować komunikaty multimedialne i informacyjne. Rozwiązania łączące informacje z reklamą, wizerunkowe kreacje multimedialne z arkuszami cenowymi, komunikaty, pobierane z różnych, zewnętrznych systemów to potężne narzędzia w komunikacji marketingowej – innowacyjne oraz wszechstronne.
Dbamy o optymalny dobór rozwiązania poprzez wybór najlepszej opcji dopasowanej do potrzeb Klienta. Wyświetlacze wyróżnia bogactwo funkcji i rozwiązań technologicznych, dzięki którym prezentacja danych jest wysokiej jakości.

Zalety Digital Signage

Reklama może być wyświetlana równolegle z rozmaitymi materiałami informacyjnymi – np.: kursami walut, prognozą pogody czy skrótami najważniejszych informacji, które przyciągają uwagę klientów. Właściwy podział stref ekranu i synchronizacja treści zwiększają skuteczny odbiór przekazów reklamowych przez klientów. Prosty i wygodny sposób konfiguracji i zarządzania poprzez lokalny komputer bądź sieć.

Aktualizacja treści odbywa się w czasie rzeczywistym, oprogramowanie pozwala na łatwą i natychmiastową edycję komunikatów lub zmianę w wyświetlanych reklamach przez osoby niebędące pracownikami działu IT.
Zdalne zarządzanie treścią wyświetlaną na monitorach w punktach obsługi może dotyczyć dowolnej ilości nośników, w dowolnej lokalizacji.
Multimedialne pliki reklamowe zwiększają atrakcyjność komunikatu, docierają
skuteczniej do grupy odbiorców, uodpornionych na tradycyjne formy reklamowe.
Nowoczesne ekrany, zamontowane w punktach sprzedaży zwiększają atrakcyjność marki, korzystnie wpływają na jej wizerunek.
Zdecydowana oszczędność kosztów produkcji i logistyki drukowanych materiałów promocyjnych, bez możliwości aktualizacji oferty.

Digital Signage jest systemem komunikacyjnym, w którego skład
wchodzą:

 • serwer,
 • player(y),
 • wyświetlacz(e).

Zarządzanie Digital Signage

Do zarządzania udostępnianym kontentem służy DINE Infoserwer. Jest to bardzo prosty i przyjazny w obsłudze CMS – system zarządzania treścią wyświetlaną przez playery na wyświetlaczach. Oprogramowanie pozwala na łatwe:

 • Wgrywanie plików z reklamami na serwer,
 • Tworzenie szablonów wyświetlaczy,
 • Generowanie playlist z reklamami,
 • Ustawianie harmonogramów z czasem emisji reklam.

Zarządzanie systemem odbywa się poprzez dowolną przeglądarkę
internetową (np. Chrome, Mozilla, Opera, Edge, IE).

Modułowa Budowa Digital Signage

Moduł administracji

 • Istnieje możliwość ustawienia parametrów pracy dla aplikacji zainstalowanych w pojedynczym urządzeniu lub w grupie urządzeń wraz z uwzględnieniem hierarchii węzłów. Realizacja przez system urządzeń wirtualnych, z których konfiguracja jest dziedziczona na poszczególne urządzenia fizyczne w zależności od przynależności do określonych węzłów struktury, w których znajduje się dane urządzenie wirtualne.
 • Dla każdego węzła logicznego istnieje możliwość określenia poziomu infrastruktury (np. Centralne, Grupowe,Lokalne, Urządzenie).
 • Dla każdego administratora istnieje możliwość przydzielenia poziomu infrastruktury (np. Centralne, Grupowe,Lokalne, Urządzenie).
 • Dla każdego węzła istnieje możliwość przypisania administratora do obsługi danego węzła i ew. wszystkich węzłów podpiętych do niego (w tym ograniczania ich dostępu do części systemu CMS oraz konkretnych grup bądź pojedynczych urządzeń).
 • Dla każdego węzła istnieje możliwość określenia węzła nadrzędnego.
 • Istnieje możliwość tworzenia dodatkowych kont administratorów. Możliwość grupowania i tworzenia hierarchii kont i uprawnień Administratorów.
 • Dla każdego administratora istnieje możliwość podania loginu z hasłem oraz innych dodatkowych informacji np. nr telefonu, adresu e-mail, zdjęcie profilowe, dodatkowe komentarze i opisy itd.

Moduł Urządzeń Digital Signage

 • Istnieje możliwość przypisania dodatkowych parametrów dla urządzenia (np. nazwa, lokalizacja, numer, opis, itp.)ułatwiających ich identyfikację urządzenia w systemie. Informacja wyświetlana w formie przyjaznych dymków
 • Każde urządzenie łączy się z serwerem centralnym i ściąga przeznaczone dla niego wygaszacze ekranu, konfigurację,przyciski menu itp. niezwłocznie po ich opublikowaniu
 • Każde urządzenie co konfigurowalny interwał raportuje aplikacji zarządzającej na serwerze centralnym swój bieżący stan działania oraz statystyki aktywności użytkowników.
 • Możliwość kontrolowania działania urządzeń – podstawowe zarządzanie działaniem urządzeń z poziomu panelu CMS(włączanie /tylko sieć lokalna/, wyłączanie, resetowanie itd.)
 • Możliwość sterowania głośnością urządzeń
 • Prezentacja aktualnych informacji nt. poszczególnych urządzeń: nazwy systemu, wersji systemu i oprogramowania, aktywność połączeń sieciowych, wolnej przestrzeni dyskowej
 • Prezentacja aktualnych (rejestrowanych w czasie rzeczywistym) parametrów systemowych poszczególnych urządzeń:wykorzystanie mocy obliczeniowej CPU, wykorzystanie pamięci RAM, aktualny zrzut ekranu