SYSTEMY KONFERENCYJNE
Zachowaj porządek obrad, spokój i bezpieczeństwo
Dyskusje i debaty to wydarzenia, których scenariusz może przybrać nieoczekiwany przebieg. Dlatego coraz chętniej administratorzy korzystają z profesjonalnych systemów konferencyjnych, wspierających przygotowania spotkań oraz porządkujących ich przebieg.

Konferencje, obrady rad miasta, walne zebrania akcjonariuszy wymagają przygotowania planu spotkania, opracowania strategii i harmonogramu przebiegu dyskusji oraz listy głosowań.

Systemy konferencyjne z głosowaniem zapewniają:

  • sprawne prowadzenie spotkań, panowanie nad porządkiem obrad
  • ustalanie kolejki i czasu przemówień
  • przygotowanie list głosowań, wg wybranego trybu tajne, jawne
  • adresację indywidualnych kart czipowych – automatyczne sprawdzenie obecności, udziałów itp.
  • głosowania tajne, jawne, z listy wyboru, WZA- z głosami według liczby akcji
  • automatyczne raporty, wykresy
  • archiwizacja głosowań